Back to:-
Main Contacts Page

Automatic System S. C.
www.automaticsystem.pl

ul. Zagnańska 84a,
25-528 Kielce,
POLSKA,

biuro@automaticsystem.pl

+48 41 3620199

+48 41 3620199

RF DataTech - Polska

RF DataTech to angielska firma będąca europejskim liderem w projektowaniu i produkcji szerokiej gamy radiomodemów i modemów do bezprzewodowej transmisji danych.

Informacje o poniższych produktach są dostępne w wielu europejskich językach. Dla uzyskania dalszych informacji, odwiedź główną brytyjską www.


 • Radiomodem
 • Modem do bezprzewodowej transmisji danych.
 • Łącza radiowe do telemetrii i systemów SCADA
 • Modem radiowy

 • Urządzenie do łączności radiowej.
 • Pagery numeryczne.
 • Pagery alfa-numeryczne.
 • Urządzenia radiowe POCSAG.
 • Systemy przywoławcze On-site.

 • Moduł radiowy
 • Moduł transmisji
 • Moduł odbiorczy
 • Moduł nadawczo-odbiorczy

 • Wzór przemysłowy
 • Produkcja